September 9, 2015

Rezultate așteptate

Rezultate așteptate ale proiectului:

  • Efectuarea de către studenți a 150 de stagii de practică;
  • Efectuarea sesiunilor de consiliere pentru 150 de studenți;
  • Organizarea a două campanii de conștientizare cu privire la oportunitățile de pregătire practică. Prima va consta în trei evenimente externe, iar a doua – într-un eveniment local;
  • Promovarea în rândul a 500 de studenți a stagiilor de practică, cu ajutorul caravanei proiectului;
  • Organizarea a 10 vizite de studiu;
  • Premierea celor mai buni trei studenți din fiecare grupă de practică;
  • Realizarea unui ghid de practică.