September 9, 2015

Solicitant – Universitatea din București

Sigla-UBUniversitatea din București este una dintre cele mai importante instituții de învățământ superior și cercetare din România, cu o tradiție de peste 150 de ani în domeniu.

Misiunea universității este aceea de a oferi studenților o formare de nivel european în domeniile științelor exacte, științelor naturii, științelor sociale și umane, de a produce idei noi și de a reevalua stadiul actual al cunoștințelor în toate aceste domenii, fiind profund angajată în ameliorarea calitativă a proceselor de învățare și predare, printr-un efort de cercetare susținut atât de cadrele didactice, cât și de studenți.

Pentru atingerea acestor obiective se urmărește internaționalizarea educației prin diplome comune cu alte universități, semestre de studiu în străinătate și invitarea unor personalități eminente din diferite domenii de studiu.

Numeroasele generații de studenți și profesori au reușit să impună Universitatea ca una din instituțiile de referință pentru întreaga societate românească, iar mulți dintre absolvenți s-au afirmat ca personalități de seamă: profesori și cercetători la majoritatea marilor universități ale lumii, membri ai Academiei Române și ai unor academii din alte țări, scriitori, politicieni (parlamentari, miniștri, prim-miniștri, președinți), diplomați, înalți funcționari, jurnaliști, manageri și mulți alții.