September 10, 2015

Obiective

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea procesului de tranziție de la școală la viața activă pentru 150 de studenți din domeniul științelor comunicării, aflați în ciclul de licență sau masteral, prin participarea acestora la stagii de practică definite instituțional prin convenții cadru și la sesiuni de consiliere și orientare profesională specializate, personalizate.

Obiective specifice:

  1. Dezvoltarea activității de consiliere și orientare profesională pentru un număr de 150 de studenți din domeniul științele comunicării. Aceștia vor învăța cum să își planifice în mod eficient cariera. Își vor îmbunătăți abilitățile transversale referitoare la autoevaluarea corectă și realistă a competențelor specifice deținute și vor deprinde tehnici de căutare, selectare și obținere a unui loc de muncă, aflat în concordanță atât cu așteptările personale, cât și cu aptitudinile pe care le au.
  2. Sprijinirea unui număr de 150 de studenți în dezvoltarea abilităților practice prin organizarea și facilitarea participării la stagii de practică în domeniul științelor comunicării. Activitățile circumscrise acestui obiectiv țintesc în mod direct și activ dezvoltarea competențelor specifice pentru domeniul științelor comunicării, în complementaritate cu programa universitară.