September 10, 2015

Activități

 1. Servicii de consiliere și orientare profesională – se referă la furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională pentru 150 de studenți și vizează atât îndrumarea studentului în a-și evalua și înțelege mai bine competențele deținute, cât și de a descoperi modalități de valorificare a acestora.
 2. Stagii de practică – reprezintă o componentă esențială în cadrul proiectului și presupune organizarea de stagii de practică pentru 150 de studenți în domeniul științelor comunicării, vizând astfel dezvoltarea unui set de competențe specifice, complementare specializărilor de studii la care fiecare student este înscris.
 3. Workshopuri – organizarea a două campanii de conștientizare cu privire la oportunitățile de pregătire practică și opțiunile profesionale în domeniul științelor comunicării. Cele două campanii cuprind patru evenimente, trei derulate în afara localității, iar unul în București, urmând să participe aproximativ 280 de participanți.
 4. Concursuri – pentru componenta de practică, în vederea stimulării celor mai bune performanțe obținute, vor fi acordate un număr total de 45 de premii, după cum urmează:
 • 15 x Premiul I – 3.000 lei;
 • 15 x Premiul II – 2.000 lei;
 • 15 x Premiul III – 1000 lei.

Premiilor vor fi acordate în baza unei evaluări care are 3 componente:

 • evaluarea stagiului de practică de către tutorele de practică – 50% din nota finală;
 • evaluarea dosarului de practică de către coordonatorul activității de practică din echipa de proiect – 25% din nota finală;
 • peer review realizat de 10 studenți dintr-o grupă de practică de la alt partener – 25% din nota finală. Evaluarea se va face în baza unei metodologii, care reprezintă grila de evaluare a prezentărilor studenților participanți la stagiile de practică.
 1. Vizite de studiu – organizarea a 10 vizite de studiu în cadrul unor agenții/departamente relevante pentru domeniul științelor comunicării, scopul fiind de a-i familiariza pe studenți cu practicile curente de lucru, dar și de a prezenta studenților varietatea debușeelor profesionale din domeniul științelor comunicării.