Apel practică 1/2017 – CSL

Apel 1Instituția de practică: Asociaţia „CONSULTANŢĂ STRATEGICĂ ŞI LEADERSHIP” a Universității din București

Locuri de practică: 3

Domeniu practică: Marketing/promovare

Perioadă de practică:  20.01-20.03.2017

Total ore de practică: 120h

Program: 4h/zi, flexibil

Perioadă de înscrieri: 13-17.01.2017 – termen prelungit: 19.01.2017

PREZENTAREA ORGANIZAȚIEI

Asociaţia „CONSULTANŢĂ STRATEGICĂ ŞI LEADERSHIP” a Universității din București este o organizație nonguvernamentală nou înființată care are ca următoarele obiective:

 1. Formarea continua si dezvoltarea profesionala a personalului didactic si didactic auxiliar, precum si a personalului de conducere, de indrumare si de control din invatamantul preuniversitar și universitar;
 2. Dezvoltarea de relaţii de colaborare şi parteneriat cu alte organizaţii;
 3. Configurarea la nivelul asociaţiei a unui grup de cercetare interdisciplinar format din economişti, psihologi, sociologi, matematicieni şi alţi specialişti;
 4. Informarea şi consultarea generală în legătură cu evoluţia cercetărilor în domeniul de interes şi prezentarea de situaţii concrete de manifestare ale acestora
 5. Sprijinirea organizării de evenimente în care să fie dezbătute ultimele rezultate în domeniul vizat şi să fie sugerate direcţii de dezvoltare ale sale;
 6. Susţinerea creării de competenţe şi calificări specifice prin programe de training şi consultanţă, organizarea de stagii de practică, activităţi de consiliere şi orientare în carieră etc.;
 7. Implicarea principalilor actori din mediul de afaceri în vederea susţinerii activităţii asociaţiei;
 8. Dezvoltarea unor strategii privind evoluția tinerilor şi adulţilor prin educație, ca factor determinant în creșterea gradului de profesionalizare a societății românești.

 ACTIVITĂȚI

Pe durata stagiului de pregătire practică studenții vor realiza activități specifice de marketing și comunicare on-line, precum:

 • Participarea la realizarea grafică a însemnelor vizuale ale Asociației;
 • Realizarea și gestionarea paginii de Facebook;
 • Participarea la realizarea paginii web a organizație;
 • Elaborarea de materiale informative a activităților și evenimentelor organizate de Asociație;
 • Asigurarea de suport pentru organizarea diferitelor sesiuni științifice, cursuri și alte evenimente social-educative;
 • Participarea la ședințele Consiliului Director al Asociație în vederea stabilirii strategiilor organizaționale;

CANDIDATUL IDEAL

 1. Să aibă cunoștințe specifice de realizare a paginilor website de prezentare;
 2. Să fie cunoscător al modalității de lucru cu platformele social-media (în special Facebook);
 3. Să dețină abilități de lucru cu softuri specifice de grafică;
 4. Organizat, capacitate dezvoltată de comunicare, creativ și dornic de a învăța lucruri noi.

PROCEDURA DE ÎNSCRIERE

 1. Pașii înscrierii: Studenții interesați de această oportunitate, sunt rugați să trimită CV-ul la adresa alexandru.paru@gmail.com
 2. Perioada de înscriere: 13 ianuarie – 17 ianuarie 2017;
 3. Departajare: În situația în care numărul de studenți înscriși este mai mare decât numărul de locuri disponibile, departajarea se va face pe baza unui interviu individual care va avea loc la sediul Asociației din B-dul Regina Elisabeta nr. 4 – 12, sector 1, Bucureşti, etaj 4, sala 412. Programările la interviu vor stabilite de comun acord cu fiecare student;
 4. Începerea activității: fiecare student admis în stagiul de practică va fi contactat individual pentru încheierea convenției de practică și stabilirea programului de lucru.

Stagiul de practică nu este remunerat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *