Apel practică 29 – ONRC – noiembrie 2015

Locuri de practică: 4

Perioadă: 2 – 30 noiembrie 2015

Durată: 90h

Program: part-time (4-6h/zi)

Studentul eligibil:

 • Este cetățean român
 • Este student/ă la o universitate/facultate din regiunea București-Ilfov
 • Este înmatriculat/ă la o specializare cu profil științe ale comunicării
 • Nu a făcut parte din grupul țintă (nu a fost înscris) al altui proiect POSDRU de stagii de practică (2.1) – nu a desfășurat activitățile de practică și de consiliere
 • Are practica de specialitate în planul de învățământ
 • Este student la licență sau masterat, zi sau IFR

Locul de practică:

Stagiul de practică se va realiza în cadrul Biroului Comunicare şi Relaţii Internaţionale (BCRI) din cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC) – instituţie publică, cu personalitate juridică, organizată în subordinea Ministerului Justiţiei, potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 129/2002 (aprobată prin Legea 505/2003 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului).

Activitatea BCRI este diversificată şi complexă, acest compartiment asigurând, printre altele: colaborarea cu asociaţiile/organismele internaţionale în care ONRC este membru, cu registrele comerţului din Europa şi din afara spaţiului european şi cu alte structuri internaţionale de profil; elaborarea şi asigurarea implementării politicii de comunicare şi promovare a imaginii instituţiei şi a serviciilor oferite beneficiarilor; gestionarea relaţiilor publice, inclusiv a relaţiei cu mass – media; organizarea de evenimente referitoare la activitatea ONRC; elaborarea şi implementarea strategiilor de promovare a proiectelor derulate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.

Biroul de Comunicare şi Relaţii Internaţionale gestionează şi monitorizează activitatea de comunicare desfăşurată atât la sediul central, cât şi a tuturor oficiilor registrelor comerţului de pe lângă tribunale.

www.onrc.ro

Activități (în care se vor putea implica studenții):

 • Familiarizarea cu activitatea instituţiei şi a legislaţiei care reglementează relaţia dintre ONRC şi reprezentanţii mass-media.
 • Familiarizarea cu modul de funcționare a departamentului de comunicare din cadrul unei instituții publice și cu activitatea purtătorului de cuvânt.
 • Participarea la activitatea de elaborare a documentelor utilizate în relația cu mass-media (comunicate și informări de presă, prezentări etc.); studenții vor fi familiarizați cu etapele de soluționare a cererilor de informaţii primite din partea mass – media, precum şi cu modul de gestionare și de raportare a activității de comunicare cu mass-media.
 • Monitorizarea aparițiilor în mass-media a subiectelor care privesc activitatea Identificarea temelor de interes pe care mass-media a pus accent într-o campanie/acțiune de comunicare a ONRC.
 • Familiarizarea cu canalele de comunicare on-line și social-media utilizate de ONRC.
 • Participarea la elaborarea de conținut actualizat pentru website-ul ONRC şi la realizarea demersurilor necesare în vederea publicării acestuia.
 • Familiarizarea cu instrumentele de analiză pentru monitorizarea activității utilizatorilor pe website-ul ONRC (Google Analytics), în vederea îmbunătățirii continue a informației.
 • Monitorizarea activității pe pagina de Facebook (like, share, comentarii) a ONRC.
 • Propuneri de conținut pentru actualizarea permanentă a acesteia.
 • Participarea la realizarea conținutului pentru Newsletter-ul lunar al ONRC și familiarizarea cu programul de transmitere a acestuia (MailChimp).
 • Elaborarea unor sinteze, materiale pentru documentare sau a altor documente interne necesare în activitatea BCRI.
 • Opinii, observaţii, propuneri privind activitatea BCRI.
 • Propuneri de teme de interes pentru public, în vederea realizării unui calendar de evenimente proprii ale BCRI/ONRC în anul 2016.

Condiții minimale pentru acceptarea studentului:

 • Cunoașterea limbii engleze la nivel mediu
 • Deținerea unor abilități medii de utilizare a platformelor online și social media

Înscriere și selecție:

 • Înscrierea se face prin completarea online a acestui FORMULAR.
 • Selecția se face în ordinea înscrierii și a validării eligibilității.
 • 30 octombrie – anunțarea rezultatelor (sau mai devreme, dacă se ocupă locurile)
 • 2 noiembrie – întâlnire administrativă (o întâlnire pentru semnarea documentelor din cadrul proiectului – prezența este obligatorie)
 • 2 noiembrie – începerea stagiului de practică

Despre proiect:
Proiectul „RePere în Comunicare – stagii de pregătire profesională și orientare în carieră pentru studenții în științele comunicării” (POSDRU/189/2.1/G/155808) este derulat de Universitatea din București în parteneriat cu Asociația Team Work și cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *