Apel practică 20 – Editura Litera – noiembrie 2015

Locuri de practică: 3

Perioadă: 2-30 noiembrie 2015

Durată: 90h

Program: part-time (4-6h/zi)

Studentul eligibil:

 • Este cetățean român
 • Este student/ă la o universitate/facultate din București
 • Este înmatriculat/ă la o specializare cu profil științe ale comunicării
 • Nu a făcut parte din grupul țintă (nu a fost înscris) al altui proiect POSDRU de stagii de practică (2.1) – nu a desfășurat activitățile de practică și de consiliere
 • Are practica de specialitate în planul de învățământ
 • Este student la licență sau masterat, zi sau IFR

Locul de practică:

Editura Litera

www.litera.ro

https://www.facebook.com/Litera.ro

Activități (în care se vor putea implica studenții):

 • monitorizarea presei
 • organizare târg de carte Gaudeamus și prezență la evenimentele de la târg
 • organizarea evenimentelor pe care le va avea Editura Litera în perioada practicii (club de carte, lansări de carte etc.)

Condiții minimale pentru acceptarea studentului:

 • Cunoașterea limbii engleze la nivel mediu
 • Deținerea unor abilități medii de utilizare a platformelor online și social media

Înscriere și selecție:

 • Înscrierea se face prin completarea online a acestui FORMULAR.
 • Selecția se face în ordinea înscrierii și a validării eligibilității.
 • 26.10 – anunțarea rezultatelor (dacă locurile se ocupă mai repede, apelul va fi închis mai repede și termenele limită din punct de vedere administrativ, cu excepția datei de începere a stagiului, de decalează)
 • 27.10 – întâlnire administrativă (o întâlnire pentru semnarea documentelor din cadrul proiectului – prezența este obligatorie)
 • 02.11 – începerea stagiului de practică

Despre proiect:
Proiectul „RePere în Comunicare – stagii de pregătire profesională și orientare în carieră pentru studenții în științele comunicării” (POSDRU/189/2.1/G/155808) este derulat de Universitatea din București în parteneriat cu Asociația Team Work și cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *