REPERE ÎN COMUNICARE - pregătire profesională și orientare în carieră

ACTIVITĂȚI

Beneficii pentru participanții la proiect
Go to Stagii de practică

Stagii de practică

reprezintă o componentă esențială în cadrul proiectului și presupune organizarea de stagii de practică pentru 150 de studenți în domeniul științelor comunicării, vizând astfel dezvoltarea unui set de competențe specifice, complementare specializărilor de studii la care fiecare student este înscris.

Go to Sesiuni de consiliere

Sesiuni de consiliere

se referă la furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională pentru 150 de studenți și vizează atât îndrumarea studentului în a-și evalua și înțelege mai bine competențele deținute, cât și de a descoperi modalități de valorificare a acestora.

Go to Campanii conștientizare

Campanii conștientizare

două campanii de conștientizare cu privire la oportunitățile de pregătire practică și opțiunile profesionale în domeniul științelor comunicării. Acestea cuprind patru evenimente, trei derulate în afara localității, iar unul în București, urmând să participe aproximativ 280 de participanți.

Go to Vizite de studiu

Vizite de studiu

organizarea a 10 vizite de studiu în cadrul unor agenții/departamente relevante pentru domeniul științelor comunicării, scopul fiind de a-i familiariza pe studenți cu practicile curente de lucru, dar și de a prezenta studenților varietatea debușeelor profesionale din domeniul științelor comunicării.

Stagii de practică, sesiuni de consiliere, campanii de conștientizare, vizite de studiu, premii, ghid de practică

DESPRE PROIECT

În această secțiune sunt prezentate principalele activități ale proiectului
RePere în Comunicare - stagii de pregătire profesională

Proiectul este realizat de Universitatea din București în parteneriat cu Asociația Team Work și își propune să furnizeze servicii de consiliere și orientare profesională pentru 150 de studenți din ciclul de licență și ciclul masteral înscriși la specializarea științe ale comunicării. Aceștia vor învăța cum să își planifice și să își gestioneze în mod eficient cariera. Își vor îmbunătăți abilitățile transversale referitoare la autoevaluarea corectă și realistă a competențelor specifice deținute și vor deprinde tehnici de căutare, selectare și obținere unui loc de muncă, aflat în concordanță atât cu așteptările personale, cât și cu aptitudinile pe care le au, prin:
• furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională personalizate;
• organizarea de stagii de pregătire practică;
• implicarea în workshop-uri, vizite de studiu și concursuri.

  • pregătire pentru performanță

  • oportunități de învățare

  • performanțe și calitate

  • profesioniști pentru carieră

RECOMANDĂRI

Opinii despre proiect și activitățile desfășurate

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

ULTIMELE ȘTIRI

Informații despre evenimente și activități

Contact